Przewozimy paczki, które spełniają określone wymagania.

Przewozimy paczki, które spełniają określone wymagania. Paczki nie mogą zawierać zakazanych towarów, produktów i rzeczy, które są wyłączone z przewozu na podstawie odrębnych przepisów.

Niedozwolone jest przewożenie:

wymagania paczek

 • materiałów niebezpiecznych, do których zaliczamy przede wszystkim materiały łatwopalne, substancje żrące, niebezpieczne chemikalia, broń
  oraz amunicję.
 • narkotyków i leków( do przewozu uprawnione są tylko odpowiednie instytucje, które posiadają odpowiednią zgodę)
 • produktów posiadających akcyzę, czyli papierosów i alkoholu
 • zwłok i szczątków ludzkiego ciała
 • żywych zwierząt
 • przesyłek posiadających w widocznym miejscu, znaki oraz rysunki sprzeczne z prawem
 • antyków, dzieł sztuki, kamieni i metali szlachetnych
 • środków pieniężnych i niepieniężnych (waluty, papiery wartościowe, certyfikaty itp.)
 • wszelkich innych produktów i towarów, które wyłączone są z przewozu na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących na terenie całej Unii Europejskiej

Oprócz zawartości paczki ważne jest również jej opakowanie. Nie przewozimy paczek źle zapakowanych oraz takich, które mogą uszkodzić lub ubrudzić inne paczki.

Firma, jako podmiot odpowiedzialny ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki, jeżeli zachodzi taka potrzeba lub pojawiają się pewne podejrzenia. W przypadku znalezienia produktów lub towarów, które są zaklasyfikowane jako towary niedozwolone podejmuje się odpowiednie kroki. Paczka może zostać zniszczona, a jeżeli jej zawartość narusza pozostałe przepisy prawa, wówczas powiadomione zostaną odpowiednie służby.

Przed nadaniem paczki dokładnie przeczytaj regulamin oraz sprawdź czy spełniłeś wszystkie wymagania.